Curiozități din Maramureș

Cultura celtică și Maramureșul. Legături din trecut

 

Doua troițe cu crucea înscrisă în cerc. Cea de piatră se află în Irlanda iar cea de lemn în Maramureș.

 

Trăind la răscrucea mai multor culturi europene, geto-dacă, celtică, romană și slavă, locuitorii acestor meleaguri au dat naștere unei culturi tradiționale unice. Acest fapt a fost posibil datorită relativei izolări a acestei regiuni determinată de relieful montan și de pădurile nesfârșite care o înconjurau. A fost posibilă astfel o cernere a influențelor culturale care s-au abătut de-a lungul timpului din toate direcțiile. Între cultura celtică și Maramureșul Istoric există numeroase legături identitare e care le poți observa cu ușurință.

Cultură tradițională a supraviețuit în mare parte pâna azi. Poate fi întâlnită atât în sfera tradițiilor cât și a folclorului, limbajului și simbolisticii sculptate sau țesute. Din cultura romană a rămas o parte din cuvintele pe care azi le regăsim în graiul maramurșean. De la cea geto-dacă s-au păstrat o parte din activitățile tradiționale iar de la cea slavă o parte însemnată a toponimelor. Din cultura celtică regăsim astăzi în Maramureș numeroase simboluri și elemente din folclor.

Celții au stăpânit cea mai mare parte a Europei înaintea expansiunii Imperiului Roman fără să dispună de o conducere centralizată. Au lăsat o amprentă culturală importanta în identitatea mai multor națiuni care locuiesc astăzi pe bătrânul continent. Printre acestea se numără scoțienii, galezii, irlandezii și bretonii, urmași direcți ai celților. Urme ale acestui popor antic sunt înâlnite însă din Spania, Germania, Austria până în Slovacia și Turcia de azi.

Perioada de expansiune maximă a celților a avut loc în secolul al 3-lea î. Chr. Celții erau specializați în prelucrarea fierului, fiind inventatorii cămășii de zale. Spre deosebire de femeile din lumea grecă și romană, care își petreceau cea mai mare parte a timpului în gospodărie, cele celtice se bucurau de anumite libertăți. Astfel acestea puteau să participe la război sau chiar să conducă un trib.

Urme ale celților în Maramureș

În Maramureșul Istoric, situat la sud de Tisa, nu au fost descoperite dovezi arheologice ale pătrunderii celților. Această regiune a fost locuită în perioada antică de daci. Cum se explică atunci prezența în Maramureș a unui vechi simbol asemănator celui celtic, crucea înscrisă în cerc sau inelată? Cel mai probabil au existat contacte, economice și militare, între vechii locuitori ai Maramureșului și celții care s-au așezat în Transilvania și la nord-vest de Maramureș. De asemenea deplasările de populație erau frecvente în perioada antică. Astfel este posibil ca în secolele care au urmat cuceririlor romane o parte din celții, care în secolele 1-2 d. Chr. au fost romanizați, unii dintre ei participând la etnogeneza poporului român, să fi ajuns în Maramureș.

Până în perioada medievală, Maramureșul a fost o regiune greu accesibilă, acoperită aproape în totalitate de păduri dese și întunecoase. Totuși, grupuri mici ar fi putut să se infiltreze, pe cale pașnică. În același timp nu este exclus ca acest vechi simbol prezent în spațiul românesc să aibă și rădăcini autohtone. În trecutul îndepărtat locuitorii din această regiune venerau o divinitate solară.  Zeul „Soare” era reprezentat cel mai probabil printr-o rozetă peste care a fost suprapusă crucea odată cu încreștinrea sa.

Acest simbol, utilizat așadar cu mult timp înaintea creștinismului, a făcut posibilă trecerea mai ușoară la creștinism a popoarelor din această parte a Europei și nu numai.

Crucea înscrisă în cerc

Acest simbol, denumit și „cruce solara”, este întâlnit în Maramureșul Istoric, fie sculptat pe porțile tradiționale, fie sub forma unor troițe. Acest model de cruce a fost de altfel prezent și în Transilvania, îndeosebi în zona Munților Apuseni. În Maramureș, acest simbol mai este prezent pe  pasca pregătită pentru Sărbătoarea Paștelui, făcută din aluat împletit.

Nu sunt multe troițe cu crucea înscrisă în cerc în Maramureș, însă îți atrag atenția. Adesea sunt asemănate cu vechile cruci celtice sculptate în piatră prezente în număr mare în Irlanda. O comparație între acestea este redată in imaginea de sub titlu.

Dar de ce s-a păstrat cel mai bine aici acest simbol străvechi?  Maramureșenii, firi mai tradiționaliste și mai conservatoare, au transmis până astăzi, prin intermediul meșeșugurilor  intermediul sculpturilor în lemn, al țesăturilor sau pâinilor ritualice numeroase elemente identitare rămase din perioada antică. Crucea înscrisă în cerc, fiind un simbol care a fost preluat de biserică, a supraviețuit de-a lungul timpului în pofida vicisitudinilor istoriei.

Crucea înscrisă în cerc este unul din elementele identitare care leagă așadar cele două culturi, maramureșeană si irlandeză, peste timp si spațiu.

Cultura celtică și Maramureșul

Când te afli în Maramureș fii atent la aceste simboluri care îți dezvăluie o latură mai puțin cunoscută a acestor locuri.

 

 

Constantin Ioan Lazu

Autor: Creator de conținut pe Maramuresu'meu unde adun, sintetizez, structurez și prezint informații relevante despre acel Maramureș care a rămas autentic. Susțin și promovez vechile tradiții și obiceiuri primite moștenire de la păstrătorii acestui patrimoniu material și imaterial prețios.