General

Originea cuvântului Maramures

Originea cuvantului Maramures
Originea cuvantului Maramures

 

De unde crezi că provine numele Maramureș? Care ar putea fi originea sa? Te-ai întrebat vreodată ce ar putea însemna?

Nici până în ziua de azi nu există o explicație unanim acceptată de către istorici și cercetătri despre etimologia sa. Într-una din acestea originea cuvântului Maramureș a fost legată de cuvântul marmură, cu toate că în zonă nu există cariere importante de astfel de rocă. În cele existente la Borşa, Repedea şi Săcel marmura nu este de calitate superioară. De asemenea, nu s-au descoperit urme ale utilizării acesteia în construcţii sau monumente religioase. Regiunea este vestită, de altfel, pentru construcţiile din lemn, nu și de marmură. Într-o altă variantă au fost legate cele două denumiri ale răului Mara și Mureș. Datorită distanței destul de mari dintre cele două râuri și această variantă a fost combătută destul de ușor. O altă variantă, care mi se pare mult mai plauzibilă, este cea pe care o susținea istoricul Marian Nicole Tomi. Conform acesteia, într-adevăr cuvântul Maramureș ar fi compus din două cuvinte, Mara și Mureș, însă alăturarea lor ar avea o compnentă istorică și lingvistică și nu una geografică. Află aici care sunt argumentele.

Despre originea cuvântului Maramures

Cuvântul Mara este folosit şi astăzi sub diferite forme în componenţa numelui unor localităţi. Este întâlnit în întreaga lume, din Asia până în America de Sud. Denumirea apare de obicei în locuri unde a fost descoperită sare şi unde de-a lungul timpului au ajuns populaţii care vorbeau o limbă indo-europeană sau cu rădăcini comune cu aceasta. Aşadar, această regiune cu numeroase izvoare sărate ar fi fost denumită Mara- de către triburile tracice care au trăit pe aceste meleaguri. După unii istorici a fost populaţie geto-dacică cum sunt agatârşii. Aceștia au realizat o populare importantă a acestei regiuni în secolul al VII-lea I. Chr.

Pentru a doua parte a numelui şi anume –Mureş, Marian Nicolae Tomi susţine că denumirea ar proveni de la râul Mureş, care se află la o distanţă de aproximativ 200 km înspre sud şi care curge prin mijlocul Transilvaniei. El susţine că numele de Mureş ar fi fost adus în secolul al V-lea d. Chr. de o populaţie care s-a aşezat şi integrat în această regiune printre locuitorii băştinaşi, fugind din calea hoardelor barbare. Aici au conviețuit în continuare cu localnicii.

Cei nou veniţi din zona râului Mureş dinspre sud-vest, cel mai probabil prin Cheile Tătarului, cele mai accesibile în acea perioadă, s-au aşezat la început de-a lungul actualului râu Mara unde se găsesc numeroase surse de apă sărată şi izvoare de ape minerale, Mara, şi au denumit râul Mara-Mureş adică râul Mureş care curge printre izvoarele de apă sărată Mara.

De altfel, în documentele istorice râul Mara a fost denumit până în secolul al XVI-lea „Maramureş“. Astfel apare în vechile documente emise de cancelaria Regatului Ungariei, pentru prima dată într-o diplomă din anul 1349. De-a lungul următoarelor secole, odată cu unificarea satelor şi cnezatelor într-un voievodat, numele de Maramureş a fost dat întregii regiuni.

Constantin Ioan Lazu

Autor: Creator de conținut pe Maramuresu'meu unde adun, sintetizez, structurez și prezint informații relevante despre acel Maramureș care a rămas autentic. Susțin și promovez vechile tradiții și obiceiuri primite moștenire de la păstrătorii acestui patrimoniu material și imaterial prețios.

Descoperă acel Maramureș autentic