General

Originea numelui Maramureș

Originea numelui Maramureș
Originea numelui Maramureș. Fapte istorice, legende, povești…

 

Te-ai întrebat vreodată de unde provine numele de Maramureș? Cu toate că numeroși istorici au cercetat originea acestei denumiri, care trezeste emoții și amintiri celor care au pășit pe aceste meleaguri, nu există o părere unanim acceptată. Aşadar, există numeroase variante pentru provenienţa numelui Maramureş. Adesea este legat de cuvântul marmură, cu toate că în zonă nu există cariere importante de astfel de rocă. În cele existente la Borşa, Repedea şi Săcel marmura nu este de calitate superioară. De asemenea, nu s-au descoperit urme ale utilizării acesteia în construcţii sau monumente religioase. Regiunea este vestită pentru construcţiile din lemn.
Istoricul Marian Nicolae Tomi a susţinut, aducând în sprijinul său argumente lingvistice, că numele ar fi compus din două componente şi anume Mara şi Mureş. Acesta ar proveni de la râul Mara, care până în secolul al XVI-lea a fost denumit „Maramureş“. Astfel apare în vechile documente emise de cancelaria Regatului Ungariei, pentru prima dată într-o diplomă din anul 1349.

De unde provine denumirea de Maramureș

Cuvântul Mara, susţine Marian Nicolae Tomi, este folosit în limbile indo-europene cu înţelesul de sare, apă sărată sau câmp sărat. În Maramureşul Istoric se găsesc numeroase surse de apă sărată şi minerală. Atât în antichitate, cât şi mai târziu în Evul Mediu, sarea a fost preţuită în mod deosebit de către crescătorii de animale. Aceasta a fost folosită ca hrană pentru animale, pentru conservarea cărnii dar şi în prelucrarea pieilor.

Cuvântul Mara este folosit şi astăzi sub diferite forme în componenţa numelui unor localităţi. Este întâlnit în întreaga lume, din Asia până în America de Sud. Denumirea apare de obicei în locuri unde a fost descoperită sare şi unde de-a lungul timpului au ajuns populaţii care vorbeau o limbă indo-europeană sau cu rădăcini comune cu aceasta. Aşadar, această regiune cu numeroase izvoare sărate ar fi fost denumită Mara- de către triburile tracice care au trăit pe aceste meleaguri. După unii istorici a fost populaţie geto-dacică cum sunt agatârşii. Aceștia au realizat o populare importantă a acestei regiuni în secolul al VII-lea I. Chr.

Pentru a doua parte a numelui şi anume –Mureş, Marian Nicolae Tomi susţine că denumirea ar proveni de la râul Mureş, care se află la o distanţă de aproximativ 200 km înspre sud şi care curge prin mijlocul Transilvaniei. El susţine că numele de Mureş ar fi fost adus în secolul al V-lea d. Chr. de o populaţie care s-a aşezat şi integrat în această regiune printre locuitorii băştinaşi, fugind din calea hoardelor barbare. Aici au conviețuit în continuare cu localnicii.

Originea numelui „Maramureș”

Cei nou veniţi din zona râului Mureş dinspre sud-vest, cel mai probabil prin Cheile Tătarului, cele mai accesibile în acea perioadă, s-au aşezat la început de-a lungul actualului râu Mara unde se găsesc numeroase surse de apă sărată şi izvoare de ape minerale, Mara, şi au denumit râul Mara-Mureş adică râul Mureş care curge printre izvoarele de apă sărată Mara. De-a lungul următoarelor secole, odată cu unificarea satelor şi cnezatelor într-un voievodat, numele de Maramureş a fost dat întregii regiuni.

Constantin Ioan Lazu

Autor: Creator de conținut pe Maramuresu'meu unde adun, sintetizez, structurez și prezint informații relevante despre acel Maramureș care a rămas autentic. Susțin și promovez vechile tradiții și obiceiuri primite moștenire de la păstrătorii acestui patrimoniu material și imaterial prețios.